Trees on Tuesdays #22

Det var en gang et tre som kaltes Syv Master. Treet stod i Bastemose (Almindingen, Bornholm) og veltet på et tidspunkt for omtrent 200 år siden. Syv av sidegrenene utviklet seg til nye stammer. Et kraftig lyn slo ned i dette tre (eller bedre sagt trær?) på midten av 90-tallet.

Gerd Ziegler 1989

Alt er forgjengelig …

Gerd Ziegler 2000
Gerd Ziegler 2000

… derfor … CARPE DIEM!

Das Original: Trees on Tuesdays #22